projekt

Långmossa

Långmossa vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten.

Projektet Långmossa omfattar sju vindkraftverk med en total höjd på högst 250 meter. Helhetseffekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Projektet förutsätter inte MKB-förfarande. Det har utarbetats en delgeneralplan och det finns lagakraftvunna bygglov för kraftverken.

Vindkraftsprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Enligt planerna kommer byggarbetena att utföras samtidigt och elöverföringen kommer att dras till samma anslutningspunkt.

Vad sker härnäst?
Planeringen av Långmossa vindkraftsprojekt är i slutskedet och avsikten är att byggarbetena inleds hösten 2018, och vindkraftverken kommer att tas i kommersiellt bruk före början av 2020.

 

Kommun:
Malax
Antal vindkraftverk:
7
Totalhöjd (m):
max 250
Beräknad årsproduktion (GWh):
100
Driftstart:
2020

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Partager
× -