Maevaara vindkraftsprojekt

Maevaara etapp 1

Maevaara vindpark ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, i Norrbottens län. Skogsbolaget Sveaskog är ensam ägare av hela markområdet.

Anläggningen uppfördes i två etapper. Etapp 1 omfattar 24 vindkraftverk fördelade på 3 delområden. Av de totalt 24 vindkraftverken är 12 vindkraftverk belägna i Pajala kommun och 12 vindkraftverk i Övertorneå kommun. Etapp 2 omfattar 10 vindkraftverk.

Anläggningen driftsattes under april 2015 och har förvärvats av Allianz Capital Partners som kommer sälja elen till Google.

 

Kommuner:
Övertorneå och Pajala
Antal vindkraftverk:
24 Nordex N117
Totalhöjd (m):
178,5 m
Förväntad årsproduktion (GWh):
ca 240
Driftstart:
2015
Ägare:
Allianz Capital Partners

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Partager
× -