Näsudden Vindpark. Foto: Gunnar Britse

Näsudden Väst

Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till privata ägare.

Partager
× -