projekt

Sjisjka

Sjisjka vindpark byggdes i samarbete mellan Skanska, OX2 och Jämtkraft. Den består av 30 vindkraftverk och är belägen på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun, Norrbottens län.

Redan 1999 tog OX2 de inledande kontakterna för att se om en vindkraftspark kunde bli verklighet i området. 13 år senare blev projektet verklighet.

Visionen var att bygga och driva Sjisjka i samspel med naturen. Projektet har varit ett pilotprojekt och är en förebild för hur man med liten miljöpåverkan, kostnadseffektivitet och lönsamhet skapar förnybar energi i fjällmiljö.

Det var utmanande att bygga i ett kargt, bistert klimat under en extremt kort byggsäsong. Dessutom byggdes Sjisjka till största delen i väglöst land och med hänsyn till miljön har inget naturligt material tagits från fjället. Istället har allt material såsom prefabricerade fundament, maskiner och dumprar transporterats till platsen, nästan uteslutande via järnväg.

De 30 vindkraftverken beräknas producera ca 206 GWh (206 miljoner kWh) per år. En siffra som motsvarar elförsörjningen till 43 000 hushåll. Från marken till rotorns högsta punkt är varje vindkraftverk 130 meter högt. Rotorbladen är 50 meter långa.

Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad.

Kommun:
Gällivare
Antal vindkraftverk:
30 Vestas V100
Totalhöjd (m):
130
Effekt per verk/hela parken (MW):
2,6/78
Beräknad årsproduktion:
206 GWh
Driftstart:
2013

Map

Click on the map to view a larger version
Partager
× -