projekt

Uvberget

Driftstart: 2007
Projektet är färdigställt och drifttaget av Dala Vindkraft ekonomisk förening.

Partager
× -