Blog Archives

Ribäcken

Ribäckens vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten. Ribäckenprojektet omfattar fem vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven får vara högst 200 meter. Projektet förutsätter inte MKB-förfarande. Den totala effekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Kraftverksprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Enligt planerna […]

Commentaires fermés sur Ribäcken

Långmossa

Långmossa vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten. Projektet Långmossa omfattar sju vindkraftverk med en total höjd på högst 250 meter. Helhetseffekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Projektet förutsätter inte MKB-förfarande. Det har utarbetats en delgeneralplan och det finns lagakraftvunna bygglov för kraftverken. Vindkraftsprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna […]

Commentaires fermés sur Långmossa

Stigshöjden

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen har bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd, varav 6 verk kommer att uppföras. Byggnationen startade våren 2017 och anläggningen beräknas överlämnas driftsatt till investeraren hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för […]

Commentaires fermés sur Stigshöjden

Åmot-Lingbo (projekt Valhalla)

Den planerade vindparken Åmot-Lingbo etableras i Ockelbo och Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Åmot-Lingbo är en del av Valhalla-projektet där också Tönsen vindpark ingår. Projektet har fått finansiering och byggnationen startas upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hela 2018 och under våren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 och driftsättning av vindparken kommer […]

Commentaires fermés sur Åmot-Lingbo (projekt Valhalla)

Högkölen

Högkölens vindpark uppförs strax utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län. Vindparken kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 65 MW och en förväntad årsproduktion om ca 244 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 48 800 svenska hushåll (5000 KWh/hushåll) och en CO2-besparing på upp till 195 […]

Commentaires fermés sur Högkölen

Raskiftet

OX2 has been commissioned to build the Raskiftet wind farm on the west side of Osensjøen in Trysil and Åmot areas in Hedmark municipality, Norge. The client is a joint venture company held by German municipal utilities company Stadtwerke München and its Norwegian counterparts Eidsiva Energy and Gudbrandsdal Energy. The project will be delivered turnkey and is OX2’s […]

Commentaires fermés sur Raskiftet

Brännliden

OX2 har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftsanläggning om högst 10 vindkraftverk och maximalt 220 m totalhöjd vid Brännliden, en långsmal höjd belägen i den nordvästra delen av Skellefteå kommun, Västerbottens län. Närmaste by är Andersträsk, drygt 1,5 km öster om projektområdet och närmaste något större samhälle är Jörn ca 13 km sydöst […]

Commentaires fermés sur Brännliden

Verhonkulma

Området för Verhonkulmas vindpark ligger i Egentliga Finlands landskap, på gränsen mellan kommunerna Marttila och Koski. Det planerade projektområdet ingår i vindkraftens etapplandskapsplan. Projektets delgeneralplanprocess inleddes hösten 2013. Under planeringsprocessen utreder man antalet vindkraftverk, deras platser och inverkan på närmiljön. Terrängen vid Verhonkulmas vindpark är relativt flack, bergig ekonomiskog. Skogen är osammanhängande och består av skogsområden i […]

Commentaires fermés sur Verhonkulma

Ponsivuori

Ponsivuoris vindkraftsprojekt ligger i området Ponsivuori-Rautapääkallio. Ponsivuori ligger i den södra delen av Kurikka nära kommungränsen mot Kauhajoki i Södra Österbottens landskap. De närmaste tätorterna består av Kurikka 13 km nordväst om projektområdet, Jalasjärvi 11 km österut och Kauhajoki cirka 17 km sydväst om området. Under projektets generalplansprocess kommer man att utreda antalet vindkraftverk, deras placering […]

Commentaires fermés sur Ponsivuori

Lehtirova

Den planerade vindkraftsanläggningen Lehtirova ligger på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Anläggningen är fördelad på tre delområden och kommer att ligga i området mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara. Avstånden till dessa byar är ungefär 7 respektive 4 km. Marken i området ägs i huvudsak av privata fastighetsägare. Anläggningen omfattar maximalt 41 […]

Commentaires fermés sur Lehtirova