Blog Archives

Roth bei Prüm

Norr om samhället Roth bei Prüm planeras en vindpark med två vindkraftverk. Nätanslutningen kan troligen göras i omedelbar närhet till anläggningen och turbinerna kan levereras via väg B265. Kontakta oss gärna om du har några frågor om projektet.

Commentaires fermés sur Roth bei Prüm

Kjølberget

Kjølberget vindpark planeras ca 10 km söder om Midtskogsberget i Våler kommun, på kommungränsen till Trysil i Hedmark fylke. Projektet är ett samarbete mellan Austri Vind och OX2. Austri Vind har ansökt om tillstånd för vindparken, som har potential att producera ca 100 GWh/år, med 10-15 vindkraftverk. Den planerade vindparken förväntas få ca 40 MW […]

Commentaires fermés sur Kjølberget

Märkenkall

Projektet ligger i Korsholms kommun i Österbottens landskap. Området ligger mellan Kyrå älv och Vassorfjärden österom riksväg 8 och har en areal på ca 11 km2. Marken ägs av privata markägare i området och består främst av obebyggd skogsmark. Närmaste tätorter är Lillkyro, ca 7 km, och Vörå, ca 13 km avstånd från vindkraftsområdet, och […]

Commentaires fermés sur Märkenkall

Dagsmark – Lappfjärd

Projektet Dagsmark-Lappfjärd är beläget i Kristinestads kommun i Österbottens landskap. Planeringsområdet ligger på ett område mellan byarna Dagsmark, Perus, Lappfjärd och Tjöck, cirka 20 kilometer öster om Kristinestads centrum. Marken ägs av privata markägare i området och består främst av obebyggd skogsmark ock åkermark. Skogarna används främst som ekonomiskog. Närmaste bebyggelse återfinns söderut i byarna […]

Commentaires fermés sur Dagsmark – Lappfjärd

Rajamäenkylä

Rajamäenkylä ligger på ett stort obebyggt område som täcker delar av Bötoms och Storkyro kommuner med vidsträckta myrmarker samt ekonomiskog. Enligt utredningar som genomförts fram till idag lämpar sig området bra för vindkraftsproduktion tack vare bra vindlägen. Projektområdet ligger omgivet av landskapsligt värdefulla områden men vindparkens närmaste omgivning är inte det. Det planeras för 80-100 […]

Commentaires fermés sur Rajamäenkylä

Kröpuln

OX2 planerar för ett vindkraftsprojekt med nio vindkraftverk i Kröpuln som ligger i Nykarleby kommun. De närmaste bostäderna finns på cirka 1 km avstånd från närmaste vindkraftverk. Projektområdet omfattar ett ca 797 ha stort område och är beläget sydväst om Nykarleby stads stadscentrum på ett avstånd av ca 20 km. Området är beläget norr om […]

Commentaires fermés sur Kröpuln

Karskruv

Det planerade vindkraftsprojektet Karskruv ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Närmaste bebyggelse utgörs av byn Karskruv och enstaka hus inom den planerade anläggningens område samt enstaka hus kring anläggningsområdet. Närmaste kringliggande byar är Tvinnesheda, Skäraskog, Hjärtaskog, Vithult, Hult, Lillåker och Åker belägna ca 1–2 km från vindkraftsområdet. Närmaste tätare bebyggelse […]

Commentaires fermés sur Karskruv

Hornamossen

Det planerade vindkraftsprojektet Hornamossen ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län. Området har en högsta punkt på ca 345 m ö h och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste bebyggelse utgörs av enstaka hus inom och omkring den planerade anläggningen. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö ca 4 […]

Commentaires fermés sur Hornamossen