»Gör industrisatsningen effektiv och förnybar«

2016-04-13

Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs på OX2 och Stefan Henningsson, klimatexpert på Världsnaturfonden.

Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs på OX2 och Stefan Henningsson, klimatexpert på Världsnaturfonden. Foto: Patrick Miller / Birgit Leistmann-Walsh

I förra veckan meddelade LKAB, SSAB och Vattenfall att man vill bidra till en hållbar framtid genom att ersätta den kol som används i stålproduktion med vätgas. Initiativet är positivt och ligger i linje med att stora företag bör sätta klimatvetenskapligt baserade mål och driva initiativ som tar oss till nettonollutsläpp globalt. Det ger mycket goda skäl för Energikommissionen att också presentera en kraftfull satsning på förnybar elproduktion.

Energikommissionen väntas inom kort lämna besked om inriktningen för den framtida svenska energipolitiken och regeringens mål är ett helt förnybart elsystem om 20 år. I helgen gjorde Vattenfall och Eon ett gemensamt uttalande att man fullt ut stödjer denna inriktning och konstaterade att frågan om nya kärnreaktorer i Sverige är »överspelad av såväl teknologiutvecklingen som ekonomiska realiteter«.

Samtidigt kommer det är krävas betydlig mer el i stålproduktionen om kol ska ersättas med vätgas. Enligt Vattenfall handlar det om i storleksordningen 15-20 TWh el, vilket kan jämföras med att vindkraften under 2015 producerade cirka 17 TWh. Det intressanta är att industrins ökade elbehov för att framställa vätgas kan underlätta utbyggnaden av ett helt förnybart elsystem. Samtidigt måste förstås den stora potentialen för energieffektivisering inom andra områden tillvaratas.

Ett förnybart elsystem innebär dubbla utmaningar. Vi ska både klara av situationer när exempelvis vindkraft och solel producerar för fullt, och situationer med lägre produktion. För att ta vara på vindkraftens och solelens fulla potential måste den kunna lagras. Ett av många sätt sätt att åstadkomma det är att använda överskottselen till att producera vätgas. Det skapar starka synergier mellan det förnybara elsystemet och industrins behov. En kraftfull utbyggnad av det förnybara ger oss på detta sätt ökade marginaler i elsystemet under ansträngda situationer.

En bred satsning på vätgas i Sverige är inte bara positivt för industrin och energisektorn, det skapar även möjligheter för bränslecellsdrivna fordon. Och inom biogasområdet ser vi även stora möjligheter att använda vätgas för att öka produktionen av fordonsgas.

Miljömålsberedningen har nyligen föreslagit att Sverige ska vara utan nettoutsläpp år 2045. Det är en målsättning som kräver genomgripande förändringar i hela samhället, som dessutom bör ske ännu tidigare för att respektera klimatkonventionens nya mål om att stanna väl under två graders global uppvärmning. Industrins initiativ skapar nya spännande möjligheter att åstadkomma dessa. Energikommissionen bör ta fasta på initiativet och snarast presentera en kraftfull satsning på förnybar el, energieffektivisering och energilagring. Vi ser fram emot att gemensamt lösa de utmaningar vi står inför.

Linda Burenius Magnusson,
Head of Public Affairs, OX2

Stefan Henningsson,
Klimatexpert, Världsnaturfonden WWF

Läs artikeln i Aktuell Hållbarhet

Dela
× -