Höjt pris på andelselen

2017-02-23

Höjt pris på andelselen

Från och med februarifakturan kommer föreningens pris för andelselen kosta 28 öre/kWh. Information om detta har gått ut under hösten, och här kommer ytterligare en påminnelse om hur situationen ser ut.

Bakgrund till dagens situation
Föreningens ekonomiska situation är just nu tuff. Den är inte akut, men allvarlig, om utvecklingen fortsätter på samma sätt som under 2016.

Bakgrunden till dagens ekonomiska läge beror i stort på att priset för elcertifikat gått neråt. Föreningen får 1 elcertifikat för varje MWh som vi producerar (ett normalår får vi alltså 63 000 elcertifikat). Snittpriset för elcertifikat mellan 2007 och 2015 var 237 kr/st. Under 2016 föll priset så att snittet över året blev 137 kr/st. Just nu (feb-17) ligger marknadspriset på ca 60 kr/certifikat. Denna viktiga intäkt har alltså sjunkit drastiskt under mycket kort tid.

Styrelsens åtgärdspaket
När styrelsen såg denna utveckling under hösten agerade man snabbt för att tillse att föreningens ekonomi kan hållas fortsatt stabil. Under hösten och vintern har man vidtagit ett antal åtgärder, däribland förhandlat och sänkt kostnaderna för vår elhandel och administration av föreningen, fattat beslut om nedskrivning av verkens värde samt sänkt priset på nya andelar.

Den åtgärd som påverkar nuvarande medlemmar mest är det höjda priset på andelsel från 20 till 28 öre/kWh. För en medlem med 10 andelar innebär detta en årlig prishöjning på 800 kr exklusive moms. Värt att notera i sammanhanget är att för den som varit medlem sedan 2007, med just 10 andelar, har sparat minst 25 000 kr, jämfört med ett vanligt rörligt elavtal (ännu mycket mer om man jämför med ett bundet avtal).

Hantering av kostnader och intäkter
Rörande priserna på elcertifikat bör nämnas att föreningen i enlighet med vår policy att minimera risk har gjort säkringar (förenklat kan man säga att vi sålt i förväg och därmed låst priset) för en stor del av certifikaten de närmaste åren framåt, vilket gör att vi de facto får bättre betalt än dagens marknadspris ger. Det ger oss lite mer andningsutrymme än om hela tilldelningen skulle säljas till dagens marknadspris.

Under hösten har vi lyckats förhandla med våra stora leverantörer för bättre villkor. Både OX2, som övervakar och sköter våra vindkraftverk samt administrerar föreningen, och LOS Energi som sköter vår handel mot elbörsen har gått med på sänkta avgifter. Det är dock viktigt att nämna att de besparingar föreningen gör inte ska utgöra någon ökad risk för föreningen. Vissa kostnader, som t ex försäkringar och underhåll osv kan vi, och bör vi, inte avstå ifrån.

Vad vet vi om framtiden?
Elcertifikatspriserna har fortsatt att sjunka sedan styrelsen fattade besluten i höstas. Priserna påverkas mycket av politiska beslut kring elcertifikatsystemet. Här finns ännu inga tydliga svar, vilket skapar osäkerhet på marknaden.

Tack vare att föreningen agerat i tid har vi dock en stabil ekonomi och inga fler höjningar av andelspriset är planerade i närtid.

Dela
× -