Liberalernas lokalpolitiker går emot Björklund

2016-06-14

[Pressmeddelande]

En majoritet, 54 procent, av Liberalernas kommun- och landstingspolitiker vill förlänga det så kallade elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion efter 2020, medan bara 25 procent stöder partiledare Björklunds linje om att avbryta stödet. 20 procent är tveksamma eller vet inte. Det framgår av en enkät som Fores och OX2 har genomfört.

– Vår enkät visar att Björklund inte verkar ha stöd bland sina egna när han motsätter sig utbyggnaden av förnybar elproduktion, säger Mattias Goldmann, vd på den liberala och gröna tankesmedjan Fores.

Enkäten sändes till kommun- och landstingspolitiker inom Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Den besvarades av 281 politiker inom Liberalerna, en väsentligt högre svarsfrekvens än politikerna inom Moderaterna och Kristdemokraterna.

– Det är mycket märkligt att inte Jan Björklund tar ansvar för och stöder en bred blocköverskridande överenskommelse som efterfrågas av både industrin och energibranschen, säger Linda Burenius Magnusson, ansvarig för public affairs på OX2, som är verksamt inom förnybar energi.

Resultat från politikerenkäten:

  • Sammantaget vill 53 procent av de svarande lokalpolitikerna, inom Liberalerna (54 procent), Moderaterna (48 procent) och Kristdemokraterna (70 procent), att elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion ska förlängas efter 2020. Bara 23 procent motsätter sig detta.
  • Av de som vill förlänga stödsystemet efter 2020 anser hela 87 procent att målet mellan 2021 och 2030 ska vara lika högt (47 procent) eller högre (40 procent) än utbyggnaden av den förnybara elproduktionen under alliansregeringens senaste mandatperiod. Då byggdes det ut 2,6 TWh om året. Den nya energiöverenskommelsen innebär i genomsnitt 1,8 TWh om året.
  • Kristdemokraternas politiker är mest positiva till att ha ett högre mål för 2021–2030 än utbyggnaden av den förnybara elproduktionen under alliansens senaste mandatperiod.
  • Enkäten besvarades av 928 politiker (13 procent av de tillfrågade). De liberala politikerna hade en väsentligt högre svarsfrekvens (17 procent) än politikerna inom Moderaterna (12 procent) och Kristdemokraterna (11 procent).

Energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern innebär att elcertifikatsystemet förlängs och att det mellan 2021 och 2030 sätts ett mål om ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion.

– Målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är ett historiskt vägval som innebär att förnybar el successivt kan ersätta kärnkraften, säger Linda Burenius Magnusson på OX2. Men ambitionsnivån till 2030 räcker inte för att nå målet om en helt förnybar elproduktion år 2040.

Fakta om enkäten: 
Enkäten sändes ut den 9 juni av den gröna och liberala tankesmedjan Fores och OX2, verksamt inom förnybar energi, till 7 134 kommun- och landstingspolitiker inom M, KD och L (C-politiker hade redan fått en motsvarande enkät, se detta pressmeddelande). Enkäten stängdes på morgonen den 13 juni.

Läs enkätresultaten här.

Läs en debattartikel som Fores och OX2 publicerade i Göteborgs-Posten den 9 juni om Jan Björklunds olika uttalanden.

För mer information kontakta:
Linda Burenius Magnusson, OX2, Tel: 070–395 34 14
Mattias Goldmann, Fores, 070–309 00 45

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. OX2 står bakom en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden och producerar biogas och grön fjärrvärme i en av Sveriges största anläggningar. För mer information besök www.ox2.com

Dela
× -