Linda Burenius Magnusson ny ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd

2015-01-27

Regeringen har utsett Linda Burenius Magnusson, vd för OX2 Vindel och vindkraftskooperativet O2 El Ekonomisk Förening, till ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2016.

Energimarknadsinspektionen arbetar på uppdrag av regeringen för att Sverige långsiktigt ska ha en hållbar, säker och effektiv tillgång till energi. Det gör de genom att bedriva tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De lämnar också förslag på hur energimarknaderna kan utvecklas.

Energimarknadsinspektionens insynsråd finns för att ha insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd, den har inga beslutsfunktioner. Inspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson är ordförande i insynsrådet och håller det informerat om inspektionens verksamhet.

Lindas bidrag till rådet blir att tillföra kompetens kring bland annat organisations- och ledningsfrågor, affärsutveckling, kommunikation och elmarknaden.

Läs mer om Energimarknadsinspektionens insynsråd

Dela
× -