Linda Burenius Magnusson vice ordförande i Svensk Vindenergi

2015-05-26

På Svensk Vindenergis föreningsstämma den 21 maj valdes Matilda Afzelius, Nordisk Vindkraft AB, till ny ordförande och Linda Burenius Magnusson, OX2, till vice ordförande.

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftsbranschen. Svensk Vindenergis övergripande mål är att vindkraften har bred folklig förankring, att den är lönsam, konkurrenskraftig och en

del av basen i ett hållbart svenskt energisystem som leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Linda Burenius Magnusson ser fram emot att få jobba ännu närmare med branschorganisationen och vara med i deras arbete med att främja vindkraften i Sverige.

Läs mer om Svensk Vindenergi

Dela
× -