Linda Magnusson, O2 Vindel är Årets Gröna Kapitalist

2009-11-11

Motivering: O2 Vindel investerade tidigt i en marknad som steg för steg hamnar i fokus i jakten på klimatneutral energi. Ett uthålligt entreprenörskap som klarat både finanskris och politiska svängningar. Med en innovativ finansieringsform utnyttjar bolaget också konsumenternas vilja att bidra. För ett modigt, framsynt, uthålligt och samhällsviktigt entreprenörskap där man inte varit rädd för att sticka ut hakan och där samhällsdebatten varit en del av affärsidén – 02 Vindel är en värdig vinnare av 2009 års utmärkelse Årets gröna kapitalist.

Läs artikeln i Veckans Affärer

Dela
× -