Majoritet vill sänka skatt på andelsägd vindkraft

2014-08-06

Mikroproduktion av förnybar el ska få skattelättnader, enligt ett förslag som regeringen just nu filar på. Men energibolaget OX2 tycker att även andelsägd sol- och vindkraft bör inkluderas och får i sin enkät stöd av en riksdagsmajoritet.

Läs artikeln i Miljöaktuellt

Dela
× -