Årsredovisning 2015 är här

2016-04-12

2015 var ett expansivt år för OX2 då bolaget började bygga vindkraft i Finland och etablerade fler verksamhetsområden inom förnybar energi. Nettoomsättningen uppgick till 1 624 MSEK och rörelseresultatet till 73 MSEK.

»Året som gått har varit ett viktigt år för vårt företag men även för den förnybara energiutvecklingen ur ett globalt perspektiv. På kundsidan märks en fortsatt trend mot större internationella aktörer som IKEA, Google och Allianz.«
(Utdrag från Johan Ihrfelts vd-ord.)

Bläddra och läs mer i årsredovisningen här:

Årsredovisning 2015

Tidigare årsredovisningar

Dela
× -