Ny rapport: Ett helt förnybart elsystem är möjligt

2013-03-12

Ny rapport: Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Svensk Vindenergi har i en ny rapport inte funnit några tekniska eller ekonomiska hinder för en övergång till en helt förnybar elproduktion. Det är alltså möjligt att bygga ett långsiktigt hållbart elsystem med hjälp av solel, biomassa, vindkraft och dagens vattenkraft. Det skulle kunna stå klart redan 2030, men vad som saknas är politisk vilja.

Läs pressmeddelandet från Svensk Vindenergi
Ladda ner rapporten
Läs debatten i Göteborgs-Posten

Dela
× -