Nytt namn: Solivind El Ekonomisk Förening

2017-04-20

Foto: Ray Hennessy

Foto: Ray Hennessy

Äntligen är föreningens nya namn på plats! Sedan OX2 bytte namn från O2, år 2014, har föreningens namn »O2« inte känts helt aktuellt. Förra året föreslog därför styrelsen att föreningen skulle byta namn och en namntävling utlystes.

Ett vinnande bidrag korades: Solavind El. Namnet röstades igenom på såväl ordinarie stämma som en extra föreningsstämma. Trots att arbetet föregicks av egna, utförliga undersökningar där inget hinder för en registrering upptäcktes meddelade Bolagsverket vid den formella ansökan att det finns ett bolag i Tyskland med det skyddade varumärket Solarwind. Detta ansågs vara för likt vårt sökta namn och trots långtgående samtal ville de tyska ägarna till varumärket inte ge oss sitt medgivande till att använda namnet.

Efter en mindre justering till Solivind El gick registreringen till slut igenom och nu har Bolagsverket formellt godkänt namnet.

Vad betyder detta för dig som andelsägare? Egentligen ingenting. Detta är enbart vårt juridiska namn på pappret, inget är förändrat i vårt upplägg tillsammans med OX2 som fortsätter att drifta och förvalta vår förening och våra verk. Du behöver inte göra några förändringar i ditt elavtal och ditt andels- och medlemsbevis fortsätter att gälla precis som förut.

Väl mött!

Styrelsen i Solivind El Ekonomisk Förening

Läs intervjun med vinnaren i namntävlingen

Dela
× -