Nytt utseende på vår faktura

2013-09-12

Från och med september 2013 har våra fakturor ett nytt utseende. Vår förhoppning är att fakturan ska vara mer lättöverskådlig och tydligare för såväl andelsägare som elkunder

Enkelt att se när och hur mycket du ska betala
Den nya fakturan ger dig en snabb överblick av det totala beloppet att betala samt vilket datum betalningen ska vara O2 Vindel tillhanda. Detaljerad fakturaspecifikation hittar du på fakturans baksida.

Tydlig information om din förbrukning
och miljöbesparing

Som andelsägare kan du redan på fakturans första sida se hur många andelar du har och hur stor andel av din beräknade årsförbrukning som täcks av vindandelar. Nytt för alla kunder är informationen om koldioxidbesparingen i relation till respektive månads elförbrukning. Följ din miljönytta direkt på fakturan!

Graf visar din historiska förbrukning
Grafen gör det lätt för dig att följa din elanvändning över en tvåårsperiod. Genom att ha koll på din förbrukning och hur den varierar varje månad kan du minska din energianvändning och därmed dina elkostnader.

Elens ursprung redovisas grafiskt
Sommaren 2013 infördes krav på ursprungsmärkning och alla elleverantörer ska redovisa elens ursprung med hjälp av ett tårtdiagram. På den nya fakturan ser du O2 Vindels energimix samt att all vår el är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Kundnyheter direkt på fakturan
Vi är måna om att du ska få ta del av viktiga kundnyheter snabbt och effektivt. Den nya fakturan underlättar vår kommunikation med dig och vi informerar om de senaste nyheterna och kunderbjudandena på fakturan.

Frågor om den nya fakturan?
Om du har funderingar kring fakturan eller vill lämna tips om förbättringar, är du alltid varmt välkommen att kontakta vår Kundservice via telefon 0771-818 700 eller e-post kundservice@ox2.com.

Spara papper och pengar. Betala elektroniskt!
2012 skickade vi ut 20 000 pappersfakturor. Genom att välja bort pappersfakturan hjälper du oss skona miljön då både papper, kuvert och transporter inte längre behövs.

Dela
× -