O2 bygger sex nya vindkraftverk

2010-03-30

Efter noggranna vindmätningar och täta kontakter med närboende inleds nu byggandet av sex vindkraftverk i Dalarnas län. Bland

vindkraftverkens ägare märks Rättviks kommun som nu köper sitt andra vindkraftverk av O2.
Läs hela artikeln

Dela
× -