O2 byter namn till OX2

2014-05-20

– uttalas [åkstvå]
Vi står inför ett spännande nästa steg då vi breddar oss på fler geografiska marknader och inom nya förnybara energislag och teknologier. Efter en noggrann analys har vi därför beslutat att ändra vårt namn till den mer unika OX2 och uppdatera vår grafiska identitet. Vår affärsidé är dock densamma som tidigare. Att tillsammans med våra investerare skapa lönsamma affärer, samtidigt som vi driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

OX2:s affärsmodell som turnkey utvecklare och realisatör av storskalig vindkraft har visat sig framgångsrik. Bolaget har attraherat fler affärspartners än någonsin tidigare – främst med internationella finansiella investerare och stora elförbrukare som kunder – och står nu bakom mer än hälften av de genomförda etableringarna av storskalig vindkraft i Norden det senaste året. Därutöver har OX2 förvaltningsuppdrag för nära 500 MW vindkraft med en årlig produktion på cirka 1,5 TWh.

Våra nya bolagsnamn
O2 Vind AB blir OX2 Group AB
O2 Vindkompaniet AB blir
OX2 Wind AB*
O2 Kraft AB blir OX2 Technical and Commercial Management AB*
O2 Bio AB blir OX2 Bio AB*
O2 Vindel AB blir OX2 Vindel AB*
* under namnändring

Våra organisationsnummer är desamma som tidigare.

johan_ihrfeldt_272x181

Med det mer unika namnet OX2 kan vi skapa en tydligare position och bättre förutsättningar för en fortsatt internationell expansion. Som en följd av detta får även våra dotterbolag nya namn.

Överlag pågår en intensiv omställning av energisektorn där de förnybara kraftkällorna i Europa och världen är på väg att bli basen i det framtida energisystemet. Som erfaren realisatör av nya lönsamma förnybara energikällor ser vi på OX2 därmed en framtid som lovar mycket gott.

Vi ser fram emot att dela den med er.
Johan Ihrfelt, vd OX2 Group

Dela
× -