o2 Vindel i Almedalen: 30 TWh vindkraft 2020 – så säkrar vi acceptansen för vindkraft i Sverige

2009-06-18

Vindkraftbranschen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Det tog 20 år att bygga ut dagens 2 TWh vindkraft, vilket placerar Sverige i Europas jumboliga. Nu ska vi, enligt beslut från regeringen, eftersträva att på tio år öka vindkraftens produktion.

Vindkraftbranschen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Det tog 20 år att bygga ut dagens 2 TWh vindkraft, vilket placerar Sverige i Europas jumboliga. Nu ska vi, enligt beslut från regeringen, eftersträva att på tio år öka vindkraftens produktion till 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Lyckligtvis har mycket redan hänt som underlättar och gynnar vindkraftsutbyggnaden, exempelvis i form av regelförenklingar och höjda ambitioner i elcertifikatsystemet.

Acceptansfrågorna är dock alltjämt olösta. Nästan alla vill ha utbyggd vindkraft – men det är inte alla som anser att utbyggnaden hör hemma på egna bakgården eller ens i den egna hemkommunen.

Medverkande: Tomas Kåberger, generaldirektör, Energimyndigheten Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen Linda Magnusson, vd för o2 Vindel som driver Sveriges största vindkraftkooperation Roger Tiefensee (c) Björn Hamilton (m) Per Bolund (mp) Moderator: Magnus Jiborn, debattredaktör Sydsvenskan

Plats: Almedalen, Miljöaktuellts ARENA, Lilla Scenen

Tid: 30 juni 2009 kl 15.30 – 16.30

Dela
× -