Strukturerade entreprenörer med erfarenhet

Med strukturerade processer i en entreprenöriell kultur levererar OX2 största möjliga kundvärde med högsta graden av professionalism.

Vår organisation utvecklar några av Nordens mest krävande vindkraftsprojekt, vilket ofta ger oss komplexa utmaningar. Bara genom att vara snabbare, mer kreativa och professionella kan vi utveckla OX2 och driva utvecklingen inom den förnybara energin. Våra främsta verktyg är vindkraften, dess teknologi och viljan hos alla som väljer att investera i denna förnybara energikälla.

Utbildning och erfarenhet
Merparten av våra medarbetare är högutbildade inom ekonomi, energi, teknik och miljö och har dessutom mångårig erfarenhet av

vindkraftsetableringar. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat anskaffning av markavtal, bygglov- och miljötillstånd, utformning av projekt, finansiering, byggprojektledning samt kommersiell och teknisk förvaltning.

OX2 är organiserat kring följande verksamheter:

  • Projektutveckling
  • Finansiering och försäljning
  • Entreprenad
  • Kommersiell och teknisk förvaltning
Dela
× -