Söker du ett jobb för framtiden?

Att arbeta hos oss innebär att du får vara med och skapa förutsättningarna för vår tids största omställning – övergången till en hållbar energiproduktion.

Vi söker ständigt efter nya talanger som kan hjälpa oss att vidareutveckla vår verksamhet. Då OX2 verkar som en integratör och realisatör söker vi ofta personer ifrån en mängd skilda

kompetens- och erfarenhetsområden. Använd formuläret till höger för att skicka din intresseansökan. Vi tar emot din ansökan på svenska eller engelska.

Möt våra medarbetare

Christoffer Brandorf, OX2. Foto: Christian Gustavsson

Christoffer Brandorf, projektledare transaktion
I min roll som projektledare inom projektutveckling och transaktion är jag ansvarig för att fram till bindande avtal är påskrivna med investerare och underleverantörer säkerställa tid, budget och kvalitet i de vindkraftsprojekt vi levererar. För varje projekt leder jag å ena sidan ett internt team bestående av många olika kompetenser och å andra sidan en extern investerarprocess. Detta kräver både ett stort engagemang för många olika frågor samtidigt som helheten aldrig får försvinna i detaljerna. Jag har jobbat på OX2 i sedan mars 2015 och har under mina första två år varit med och säkrat finansiering för sex vindkraftsprojekt. Jag har en Master in Finance från Lunds universitet och innan jag började på OX2 har jag jobbat inom riskkapital och investment banking. När jag blev approcherad kring rollen tyckte jag det var ett spännande alternativ till den mer stereotypa finansbranschen jag kom ifrån. Sektorn är fortfarande väldigt ung och utvecklas snabbt, i jobbet på OX2 är man delaktig att driva denna framåt vilket var ytterligare en faktor som lockade mig till bolaget.

Klara Wennström, projektledare transaktion

Berätta kort vad du jobbar med
Jag jobbar främst med förvärv och realisering av vindkraftsprojekt. Vid förvärv handlar det mycket om att utvärdera om projekten har de kvaliteter som krävs för att vara konkurrenskraftiga vid en senare försäljning. I realisationsfasen är det fokus på planering och koordinering av interna och externa arbetsströmmar för att ta projektet den sista biten till finansiering och byggstart. Vi inom transaktionsteamet jobbar hela tiden mycket tätt med olika experter inom bolaget så som projektingenjörer, vind- och kartanalytiker, ansvariga för turbinupphandling m fl, men också med externa legala, finansiella och tekniska rådgivare.

Hur länge har du arbetat på OX2?
Jag kom till OX2 våren 2017.

Vad är bäst med ditt jobb?
Omväxlingen av problemställningar att sätta sig in i, alla olika slags arbetsströmmar jag blir involverad i, mångfalden av kollegor och utomstående parter som jag får jobba med.

Vad är bäst med att jobba just på OX2?
Att vi är i en bransch som förändras snabbt och kräver att vi hela tiden utvecklas och förnyar oss. OX2 är en dynamisk arbetsplats, vilket passar mig.

Ben Buxton, OX2

Ben Buxton, vindanalytiker
»Som senior vindanalytiker på OX2 leder jag vårt team av ingenjörer, meteorologer och andra experter vid optimeringen av OX2:s projekt för att utnyttja vindresurserna på bästa sätt. Jag jobbar nära OX2:s projektingenjörer för att ta fram den bästa möjliga konfigurationen av vindkraftteknologi för varje specifik plats. Vi samarbetar också med ledande konsulter och leverantörer för att leverera den höga kvaliteten som krävs. Innan jag började på OX2 2015, arbetade jag på en stor internationell konsultfirma inriktad mot förnybar energi och har tagit med mig erfarenheten av att arbeta inom ett brett utbud av projekt. Kvalitet är murbruket mellan våra projekts tegelstenar och teamets nära samarbete sörjer för den höga standard vi levererar till våra kunder.«

Hillevi Priscar, ansvarig för projektutveckling
»Jag kom till OX2 i november 2014 och jobbar som ansvarig för projektutveckling Sverige, vilket innebär att jag leder ett team av projektledare och konsulter för att kontinuerligt leverera tillståndsgivna, optimerade projekt med en elnätsanslutning till vår sälj- & upphandlingsorganisation. Vindkraft och ledarskap i kombination är min största drivkraft. Med mina många år i vindkraftbranschen och som ledare, vill jag bidra med att alla ska känna sig motiverade och inspirerade att jobba för företagets bästa. Jag sätter människan i fokus, och ser till helheten för att på så sätt skapa god sammanhållning inom grupp och verksamhet – då kommer vi lyckas väl och tillsammans uppnå mål och visioner för ett lånsiktigt förnybart samhälle.«

Hillevi Priscar, OX2

Dela
× -