OX2 Glötesvålens vindpark

OX2:s ledning

Bolagets verkställande direktör är Johan Ihrfelt. Verkställande direktören är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift att sköta bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i bolaget.

Förutom verkställande direktören Johan Ihrfelt har OX2 sex ledande befattningshavare: Thomas von Otter, Vesna Ekedahl, Paul Stormoen, Fredrik Olrog, Anna-Karin Andersen och Lars Bryngelsson.

Ledande befattningshavare

Johan Ihrfeldt, OX2. Foto: Christian Gustavsson

 

Johan Ihrfelt,
vd OX2 Group

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, MBA-studier NYU, Stern School of Business och studier juristlinjen Stockholms universitet.

Bakgrund: Johan har över 20 års erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter inom främst branscher i förändring. Erfarenhet kommer bl.a. från Kinnevik varefter Johan grundade och var vd för Spray som etablerade över dussintalet bolag idag verksamma inom IT, telekom, interaktiv media, konsulttjänster, logistik och e-handel. Johan är även engagerad i ett flertal styrelse- och advisory boards främst med inriktning på entreprenörskap och hållbarhet.

 

Thomas von Otter,
vice vd OX2 Group

Utbildning: Ekonomi, Stockholms universitet.

Bakgrund: Utvecklat verksamheter sedan slutet av 90-talet inom bl.a. Kinnevik, TV4, Bonniers och Spray.

Thomas Von Otter, OX2. Foto: Christian Gustavsson

Vesna Ekedahl, OX2. Foto: Christian Gustavsson

 

Vesna Ekedahl,
CFO OX2 Group

Utbildning: Master i International business and Finance Handelshögskolan i Stockholm och civilekonom Universitetet i Split.

Bakgrund: Över 10 år som controller, ekonomiansvarig och ekonomichef på Connecta AB innan Vesna kom till OX2 2008.

 

Paul Stormoen,
vd OX2 Wind – vindkraftsututveckling som även innefattar finansiering och transaktionsområdet

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings universitet.

Bakgrund: Affärsutveckling och strategifrågor inom Accenture med inriktning på energisektorn och det finansiella området.

Paul Stormoen, OX2. Foto: Christian Gustavsson

 

Fredrik Olrog, OX2. Foto: Christian Gustavsson


Fredrik Olrog,
vd Bonbio – initiering samt realisering av nya projekt inom cirkulär bioekonomi

Utbildning: Nationalekonom, Stockholms Universitet, studier vid European Business School, London.

Bakgrund: Fredrik började bygga upp OX2:s bioenergiavdelning med erfarenheter från start-up’s, affärsutveckling, finansiering, försäljning och marknadsföring. Fredrik kommer senast från företaget Scandinavian Biogas och dessförinnan General Electric.

 

Anna-Karin Andersen,
tf vd Utellus – verksamhet med inriktning på konsumentmarknaden och medlemsägd vindkraft

Utbildning: Ekonomi, Uppsala Universitet

Bakgrund: Flerårig erfarenhet av energibranschen, senast som ansvarig för försäljning och kundservice på Utellus.

OX2 Anna-Karin Andersen

OX2, Lars Bryngelsson. Foto: Christian Gustavsson

 

Lars Bryngelsson,
vd OX2 TCM – förvaltning av externa ägares vindkraftverk

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings universitet.

Bakgrund: Lars har mångårig erfarenhet av styrnings- och ledningsfrågor som managementkonsult med fokus på effektivisering och kvalitet. Har även arbetat operativt med internationell försäljning samt supply chain management inom energisektorn.

Carl Tamsons,
vd OX2 Bio – Realisering av affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi inklusive drift av OX2s biogasanläggningar

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund: Lång erfarenhet från försäljning av nya produkter & teknologier, strategiutveckling och M&A i olika ledarroller. Kom till OX2 2018 från Ericsson, innan dess managementkonsult hos Bain & Company.

Carl Tamsons, OX2

 

Stefan Wennerström,
vd OX2 Biogas – Drift av OX2s befintliga biogasanläggningar, utveckla antalet anläggningar samt realisering av närliggande teknikutvecklingar

Utbildning: Civilingenjör, KTH i Stockholm, fristående kurser inom ekonomi och juridik

Bakgrund: långsiktig strategiutveckling, affärsutveckling och ledning av bränsleförsörjning inom kraftvärmebranschen, personalledning, elhandelsstrategier för större industrikunder, försäljning och affärsutveckling B2B. Kom till OX2 2017 från Fortum Värme, och dessförinnan arbetat som KAM för Bergen Energi samt Manager hos Mitsui & Co.

Övriga nyckelbefattningshavare

 

Linda Burenius Magnusson,
Head of Public Affairs OX2 Group

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Bakgrund: Posten samt konsult inom projektledning, affärsutveckling och marknadsfrågor. Vd OX2 Vindel och O2 El Ekonomisk Förening 2007-2015.

Linda är styrelseordförande i branschorganisationen Svensk Vindenergi, styrelseordförande i föreningen 100% Förnybart och ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd. Hon tog 2009 emot utmärkelsen Årets Miljökapitalist från Veckans Affärer.

Linda Burenius Magnusson, OX2. Foto: Christian Gustavsson

Ruben Medina, OX2. Foto: Christian Gustavsson

 

Ruben Medina,
Head of Procurement and Construction OX2 Wind

Utbildning: Industriingenjör från tekniska fakulteten vid Bilbaos universitet, Spanien. MSc i tillverkning från Cranfield University i Storbritannien.

Bakgrund: Över 12 års erfarenhet av vindkraft. Arbetade i olika positioner och länder på Gamesa och som chef för teknik och byggnation på Vattenfall Wind innan han började på OX2 2015.


Oskar Eidem, 

Head of Business Development OX2 Wind

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH.

Bakgrund: Affärsutveckling, projektledning inom Scania, bolagsledning inom komponenttillverkning för tunga lastbilar.

Oskar Eidem, OX2. Foto: Christian Gustavsson

Fredrik Franke, OX2. Foto: Christian Gustavsson

 

Fredrik Franke,
Chief Sustainability Officer OX2 Group

Utbildning: Statsvetare, Stockholms universitet.

Bakgrund: 20 års erfarenhet inom hållbart företagande, med roller som CSR-chef på Ericssonkoncernen och ansvarig för hållbarhetsrådgivning på PwC både i Sverige, Schweiz och USA.

Dela
× -