Photo: Patrick Miller

Vår historia, början på framtiden

OX2 är ledande inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Tillsammans med partners och investerare har vi drivit utvecklingen mot en hållbar framtid sedan 1991.

 • 2016

  OX2 färdigställde 19 vindkraftverk motsvarande 66 MW.

  OX2 sålde tre vindparker med totalt 90 vindkraftverk motsvarande ca 325 MW.

  OX2 producerade drygt 77 GWh biogas och 138 000 ton biogödsel.

  Nettoomsättningen uppgick till 1 123 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 122 MSEK.

  Verksamhetsårets resultat efter skatt landade på 95 MSEK.

  Vindkraftskooperativet bytte namn till Solivind El Ekonomisk Förening.

 • 2015

  OX2 förvärvade projekträttigheter för flertalet vindkraftsanläggningar i Finland och Norge

  Försäljning av flera projekt pågick under 2015 och störst intresse märktes bland internationella investerare. Tre projekt om totalt 29 vindkraftverk (96 MW) varav ett projekt i Sverige och två i Finland såldes innan årets utgång. Samtliga köpare var återkommande kunder.

  OX2 färdigställde byggnationen av 30 vindkraftverk (92 MW) fördelat på två vindparker i Sverige.

  OX2:s tekniska och kommersiella förvaltning omfattade 180 driftsatta vindkraftverk i 23 parker motsvarande en produktion om ca 1,3 TWh.

  OX2:s konsumentverksamhet fick för andra året i rad utmärkelsen »Sveriges nöjdaste privatkunder inom
  elhandel 2015« av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Under året lanserades även möjligheten att investera i solceller, vilket kompletterar erbjudandet kring förnybar el och andelar i vindkraftverk.

  Hösten 2015 erhöll OX2 koncessionen för att driva och utveckla en av Sveriges största biogasanläggningar utanför Helsingborg. Anläggningen har en kapacitet om ca 80 GWh biogas samt 140–150 000 ton biogödsel per år. Under året producerades även ca 15 GWh grön fjärrvärme.

  OX2 blev under året majoritetsägare i bolaget Enstar AB som primärt arbetar med geoenergi.

 • 2014

  Maj 2014 bytte O2 namn till OX2. Som en följd av detta fick även dotterbolagen nytt namn.

  OX2 förvärvar den operativa verksamheten i bolaget Greenfield Wind, vilket omfattar en projektportfölj på ca 220 MW och 11 medarbetare i Polen.

  Rekord i byggnation. 87 vindkraftverk med en samlad effekt om ca 250 MW var under byggnation under året i Sverige.

  Avtal tecknades för åtta vindkraftverk (24 MW), en minskning jämfört med föregående år som främst förklaras av förseningar i tillståndsprocessen för nya projekt.

  Sweden Green Building Council delade ut priset »Sweden Green Building award« till Sjisjka Vindpark, som byggts och ägs av

  OX2, Jämtkraft och Skanska. Vindparken fick utmärkelsen i kategorin »innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt 2014 - färdigställda projekt«.

  OX2:s konsumentverksamhet fick högst betyg i kundnöjdhet bland privatkunder på elmarknaden i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning.

  Inom ramen för samarbetet med Volkswagen-gruppen lanserades laddhybriden Audi A3 e-tron med ett introduktionserbjudande om fri förnybar el med vindandelar motsvarande bilens elförbrukning under det första året.

  OX2 producerade ca 15 GWh grön fjärrvärme i anläggningen utanför Helsingborg, Sverige. Fjärrvärmen såldes under året till hushåll i regionen.

 • 2013

  Byggnation startar för projekt Maevaara med 24 vindkraftverk och en samlad effekt på 72 MW på gränsen mellan Övertorneå och Pajala kommun. Ägare är det tyska försäkringsbolaget Allianz som slutit avtal med Google om att köpa elen för att driva sitt datacenter i Hamina i södra Finland på förnybar el.

  O2 säljer en tredje vindpark till IKEA. Anläggningen omfattar sju nya vindkraftverk på Rämsberget i Dalarna. O2 ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av den nya vindkraftsanläggningen, som beräknas tas i drift i början av 2014. Totalt har IKEA köpt tre vindparker med 46 vindkraftverk av O2.

  Projektet Mässingberget med 11 vindkraftverk och en samlad effekt på 22 MW realiseras och byggnation startar i Orsa kommun. Ägarna är tyska Renewable Energy Infrastructure Fund (REIF) med åtta vindkraftverk samt Polarbröd, E-Kraft och Älvsborgsvind med var sitt verk.

  Bösjövardens vindpark i Mora kommun, Dalarnas län realiseras och byggnation av 9 vindkraftverk med en samlad effekt på 22,5 MW startar. Polarbröd förvärvar tre av vindkraftverken och blir självförsörjande på förnybar el.

  Fallåsbergets vindpark i Ockelbo kommun, Gävleborgs län invigs våren 2013.

 • 2012

  Avtal tecknas med IKEA om byggnation och finansiering av ytterligare en vindkraftsanläggning med 30 st vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Överlämning av färdig anläggning till IKEA planeras ske under vintern 2014/2015.

  Fallåsbergets vindpark i Ockelbo kommun, Gävleborgs län börjar byggas. Ägarna är Hyresbostäder i Växjö, Norrtälje kommun, Norrvatten, Sigtuna kommun, SGS Studentbostäder, Upplands Väsby kommun samt O2 El Ekonomisk Förening. Anläggningen omfattar 10 st vindkraftverk om 2,3 MW vardera.

 • 2011

  O2 tecknar avtal med IKEA som investerare i vindkraftsparken Korpfjället i Vansbro och Malung-Sälens kommuner, Dalarnas län. De nio vindkraftverken har en samlad effekt på 21 MW och försörjer samtliga 17 IKEA-varuhus i Sverige med förnybar el.

  Hedbodberget 2 med 6 st vindkraftverk och en samlad effekt på 12 MW driftsätts i Rättvik kommun, Dalarnas län. Totalt har 15 vindkraftverk med samlad effekt på 30 MW uppförts.

 • 2010

  Finansiering färdigställs och byggnation startar för projekt Brahehus på 20 MW i Jönköpings kommun och län, samt för projekt Granberg på 10 MW i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

  Försäkringsbolaget Folksam blir ytterligare en partner i ny samarbetskonstellation med Proventus och FAM Wallenbergstiftelserna. O2 realiserar sin andel i samband med detta.

  O2 med samarbetspartners upphandlar Sveriges största repowering-projekt på Näsudden, Gotland. 38 verk togs ned (sammanlagd effekt 18,4 MW) och ersattes med 21 nya Vestas V90 3 MW (sammanlagd effekt 63 MW).

 • 2009

  Ett joint venture etableras med Skanska och Jämtkraft. Avtal tecknas för uppförande av vindkraftsanläggningen Sjisjka med 30 vindkraftverk och en samlad effekt på 78 MW i Gällivare kommun, Norrbottens län.

  Finansiering säkrad på över 1 miljard SEK genom equity från partners samt senior debt av Handelsbanken. Sjisjka Vind AB som äger projektet, ägs till 50 procent av Skanska och 25 procent av O2 och Jämtkraft vardera.


  Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel, får utmärkelsen Årets Gröna Kapitalist av Veckans Affärer.

  Hedbodberget 1, Säliträdberget och Bliekevare med en samlad effekt på 70 MW driftsätts i samarbete med Proventus och FAM Wallenbergstiftelserna. Seniorfinansiering är arrangerad av Swedbank.

 • 2008

  FAM Wallenbergstiftelserna blir ny partner i ett existerande joint venture mellan O2 och Proventus.


  Vattenfall förvärvar Storrotliden i Västerbotten län som färdigt projekt på 80 MW,vilket senare resulterar i energibolagets största landbaserade vindkraftsanläggning i Sverige.

 • 2007

  Etablerar ett joint venture med investmentbolaget Proventus AB.

  Finansiering för Röbergsfjället i Vansbro kommun, Dalarnas län på 16 MW. Första projektfinansieringen för svensk vindkraft om cirka 200 MSEK med Handelsbanken.

 • 2006

  Finansiering för Fjällberget i Dalarnas län på 10 MW med Stena Renewables AB som investerare.

 • 2005

  Förvärvar vindkraftprojektören Vindkompaniet från Vestas inklusive en projektportfölj om 400 MW.

  Aktiv screening och strategisk uppbyggnad av långsiktig projektportfölj.

 • 2004

  O2 grundas av Johan Ihrfelt och Thomas von Otter. Syftet är att föra samman all nödvändig industriell expertis och erfarenhet i ett företag som levererar lönsamma storskaliga förnybaraenergianläggningar till såväl energibranschen, som till finansiella investerare och större elförbrukare.

 • 1991

  Projektören Vindkompaniet etableras på Gotland. Vindkompaniet utvecklar en betydande del av den landbaserade vindkraften under 90-talet, samt även tre havsbaserade anläggningar. Redan från början erbjuds möjlighet till delägande.

  Likaså instiftas bygdepeng för första gången i branschens historia. Verksamheten, med ett erfaret projektörsteam, förvärvas sedermera av O2 (2005).

Dela
× -