OX2 börjar sälja solceller till konsumenter

2015-06-08

Vindkraftsbolaget OX2, som driver Sveriges största vindkraftskooperativ, kompletterar nu sitt erbjudande om vindandelar med olika solcellspaket. Erbjudandet sker i samarbete med Solar Supply som sköter leverans och installation.

– Vi har märkt av ett intresse för solceller bland våra kunder och medlemmar i vindkraftskooperativet. De tycker det är roligt att producera sin egen el och vill vara med i utvecklingen av förnybara energikällor. Solceller är dessutom ett bra komplement till vindandelar eftersom de har olika produktionsmönster – både sett till dygnet och året, säger Linda Burenius Magnusson, vd på OX2 Vindel.

Solcellspaketen kan anpassas till olika takstorlekar och passar t ex villor, fritidshus och bostadsrättsföreningar. De levereras och installeras av Solar Supply som är väletablerade på marknaden och kända för bra priser och kvalitet. OX2 sköter kundkontakt, service och administration.

För det elöverskott som solcellerna producerar t e x sommartid kan solcellsägare få olika ersättningar, men de är inte helt lätta att förstå och hantera. OX2 vill underlätta för solcellsägarna med tydlig information samt hantering av de ersättningar som är möjliga.

Både elöverskottet och elcertifikaten kan säljas till OX2 som även hjälper till att hantera ansökan om elcertifikat. Bara ca 20 procent av solcellsägarna i Sverige får ersättning från det så kallade elcertifikatsystemet, vilket visar att många tycker att det är alltför krångligt att hantera själva.

Det finns även en skattereduktion som innebär att solcellsägare har rätt att dra av 60 öre på skatten för varje kilowattimme som matas in på det allmänna elnätet. Den började gälla i januari 2015 och dras av i självdeklarationen nästföljande år. OX2 hjälper kunderna med det underlag som behövs.

– Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning visar att vi har de nöjdaste kunderna på privatmarknaden I Sverige. Det är vi väldigt stolta över och detta är ett steg för att förvalta det förtroende som vi har fått av våra kunder, säger Linda Burenius Magnusson.

Läs artikeln från Energinyheter

Läs mer om solcellserbjudandet här

Dela
× -