OX2 vinner koncession för en av Sveriges största biogasanläggningar

2015-12-03

biogasbuss-web

Många av Regiontrafiken Skånes bussar kommer att drivas med biogas från OX2.

Från och med den 1 januari 2016 tar OX2 över NSR:s biogasanläggning utanför Helsingborg. Anläggningen har en kapacitet om ca 80 GWh biogas samt 140-150 000 ton biogödsel per år.

OX2 som är känt för sin position inom vindkraft i Norden, arbetar även med andra förnybara energislag där bioenergi utgör ett viktigt satsningsområde. Den 1 januari tar OX2 över drift och utveckling av NSR:s biogasanläggning, vilket även innebär att 13 av verksamhetens nuvarande personal går över i anställning hos OX2.

– Det är fantastiskt roligt att OX2 får förtroendet att driva en av Sveriges största biogasanläggningar och vi ser fram emot att jobba tillsammans med den otroligt kompetenta personalen. OX2 kommer att utveckla verksamheten och ta vara på synergieffekter mellan bioenergi och vindkraft, säger Fredrik Olrog, vd för OX2 Bio.

– Den genomförda koncessionsupphandlingen är ytterligare ett steg i att utveckla NSR som ett strategiskt verktyg med hållbarhet och regional utveckling som ledstjärnor, säger Kim Olsson, vd NSR AB.

Biogasen som produceras från avfall från NSR:s ägarkommuner i nordvästra Skåne samt från industrier och jordbruk kommer att användas som drivmedel, bland annat av stadsbussar och regiontrafiken i Skåne.

– OX2 vill driva omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Biogas är redan det främsta förnybara drivmedlet för vägtransporter i Sverige och den kommer spela än en allt större roll framöver, inte minst inom tung trafik, säger Fredrik Olrog.

Läs artikeln från Energinyheter

Läs mer om OX2:s biogasproduktion

Dela
× -