attachment-header

SKI Kundnöjdhet Elhandel för privatpersoner 2017. Kundnöjdhetsindex 0-100. Företag med under 60 i kundnöjdhet har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar, betyg över 75 visar en stark relation mellan företag och kund.


Ladda ner
Dela
× -