Logotype

Nasza polityka integralności

Niniejsza polityka prywatności weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r. i została zaktualizowana w październiku 2022 roku.

OX2 AB i wszystkie nasze spółki zależne dokładają wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności i integralności podczas korzystania z naszych usług. Naszym celem jest, aby Państwa prywatność była chroniona, a dane osobowe przetwarzane w sposób prawidłowy. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, żeby dane osobowe były przetwarzane przez OX2 AB wyłącznie w zamierzonym celu i chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Proces przetwarzania danych osobowych przez OX2 AB i jej spółki zależne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 r. w krajach UE/EEA obowiązują przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).l

Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe?

Polityka prywatności odnosi się do spółki OX2 AB (556675-7497) i wszystkich pozostałych podmiotów należących do Grupy. 

Administratorem danych osobowych, w którego gestii leży przetwarzanie Państwa danych, jest spółka OX2, która jest także podmiotem odpowiedzialnym za usługę, którą są Państwo zainteresowani lub którą Państwo zakontraktowali, lub w ramach której przetwarzane są dane. Jeśli którakolwiek ze spółek z Grupy opracuje konkretne regulacje, będą one miały pierwszeństwo nad zasadami ogólnej polityki integralności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Kiedy współpracują Państwo z nami, korzystają z naszych usług i odwiedzają nasza stronę, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Przechowujemy także informacje podane przez Państwa podczas kontaktów z naszą spółkę.

  • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres
  • Dane techniczne: adres URL, z którego trafili Państwo na naszą stronę internetową, adres IP i ruchy użytkownika w sieci, rodzaj przeglądarki, języki i system operacyjny
  • Informacje, które wymagają dodatkowej ochrony, takie jak krajowe numery identyfikacyjne lub numery kont bankowych, są przetwarzane wyłącznie, jeśli jest to niezbędne i wówczas ma to miejsce przy ograniczonym dostępie i zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Cel przetwarzania danych osobowych

Grupa OX2 i jej spółki zależnie przetwarzają Państwa dane osobowe w poniższych celach:

  • Aby dostarczać Państwu usługi i produkty zgodnie z ustaleniami.
  • Abyśmy mogli komunikować i utrzymywać kontakty z Państwem, zanim nawiążemy współpracę lub zawrzemy umowę, a także w trakcie ich obowiązywania i po ich zakończeniu.
  • W celach marketingowych, takich jak informowanie Państwa o naszych usługach i ogólnej sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii.
  • Do przeprowadzania weryfikacji przeszłości, jeśli jest to wymagane, przy nawiązywaniu relacji biznesowych z kontrahentem.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

OX2 AB i jej spółki zależne przetwarzają informacje wymagane do przeprowadzenia czynności, do których wykonania zobowiązują nas postanowienia umowy. Gdy umowa zostanie wykonana, będziemy przechowywać dane wymagane na podstawie nałożonych na nas obowiązków prawnych, np. w świetle przepisów Ustawy o rachunkowości i terminów przedawnienia. Jeśli ustalenia umowne wymagają przetwarzania danych szczególnie chronionych, takich jak numery kont bankowych lub krajowe numery identyfikacyjne, dane te zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu wygaśnięcia obowiązującej podstawy prawnej.

Kierując się uzasadnionym interesem, po zakończeniu umowy zachowujemy dane kontaktowe w celu nawiązywania nowych i podobnych form współpracy. Zapisujemy dane kontaktowe perspektywicznych klientów po wyrażeniu na to obopólnej zgody. Dane są usuwane raz do roku, aby w naszej bazie znajdowały się aktualne informacje kontaktowe.

W pewnych przypadkach, takich jak przetwarzanie CV, przetwarzanie danych osobowych wymaga dodatkowej zgody. W takich sytuacjach wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych wyłącznie w tym konkretnym celu.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Przetwarzaniem Państwa danych mogą zajmować się asystenci ds. danych osobowych, którzy wykonują zadania w imieniu spółek OX2. Asystenci ds. danych osobowych będą zatem przetwarzać dane zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane oraz zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od OX2.

Dane są ujawniane w sposób zgodny z obowiązkami i przepisami prawa m.in. organom rządowym, audytorom i przedstawicielom prawnym.

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy, ani tez w żaden inny sposób nie rozpowszechniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim, poza przypadkami zgodnymi z zapisami niniejszej polityki.

Państwa prawa i dane kontaktowe

Jeśli posiadacie Państwo pytania dotyczące sposobu procesowania Państwa danych lub chcecie Państwo skontaktować się z innych powodów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: dso@secify.com


Mają Państwo prawo złożenia skargi do odpowiedniej instytucji, jeśli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób, który narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. https://uodo.gov.pl/en

Polityka prywatności w newsletterach

W związku z zapisaniem się na newsletter administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w korespondencji e-mail będzie: OX2 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000773067, e-mail: warsaw@ox2.com (dalej: „Administrator“ lub „OX2“).

Wskazanie adresu e-mail oraz kliknięcie „zapisz się” będzie rozumiane przez Administratora jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w szczególności przesyłania informacji marketingowych Administratora oraz weryfikacji ich skuteczności.

Może Pan/Pani cofnąć ww. zgodę bez podawania przyczyny w każdym czasie, co nie będzie jedna wpływać na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Zgodę można cofnąć poprzez kliknięcie „unsubscribe” w dowolnym mailu z newsletterem lub poprzez przesłanie informacji drogą mailową na adres warsaw@ox2.com

Pani/Pana przetwarzane dane mogą być przekazywane przez nas podmiotom świadczącym usługi z zakresu wsparcia IT.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Po tym czasie dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z przesyłaniem Pani/Panu newslettera.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania przez Panią/Pan newslettera.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przekoszenia danych.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OX2’s Data Protection Manager / Pełnomocnik ds. danych osobowych OX2