styczeń 19, 2023, 09:00
 Informacja prasowa

OX2 uzyskuje pozwolenie na użytkowanie dla Farmy Wiatrowej w Grajewie

Farma Wiatrowa Grajewo uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Po kontroli Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nasza farma uzyskała pozytywną opinię i może produkować czystą energię elektryczną z wiatru.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Farma Wiatrowa wybudowana w Grajewie, na Podlasiu składa się z 12 turbin wiatrowych
o łącznej  mocy 40 MW. Szacowana roczna produkcja energii z Farmy Wiatrowej Grajewo wynosić będzie około 130,6 GWh. Przy założeniu średniego rocznego zużycia energii przez gospodarstwo domowe na poziomie około 3 500 kWh - cała farma będzie mogła  zasilić rocznie nawet do 40 000 gospodarstw.

OX2 w Polsce jest obecny na rynku od 2019 roku. Od tego czasu zbudowaliśmy bogate portfolio lądowych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na różnych etapach realizacji. Nasz portfel projektów wiatrowych liczy blisko 1000 MW mocy, z czego ponad 300 MW stanowią projekty zrealizowane, w trakcie budowy oraz przewidziane do budowy w 2023 roku. Farma Wiatrowa Grajewo to nasz kolejny krok na rzecz transformacji energetycznej w Polsce.  - mówi Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce. 

Na potrzeby budowy farmy oraz w ramach wsparcia lokalnej społeczności firma OX2 wybudowała 4,5 km dróg dojazdowych do turbin wiatrowych, wyremontowała 3,8 km istniejących dróg gminnych oraz wykonała wzmocnienie drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Boczki-Świdrowo o łącznej długości odcinków blisko 1,4 km.

Dodatkowo, w związku z przyłączeniem realizowanej przez OX2 farmy wiatrowej Grajewo, do operatora sieci PGE Dystrybucja Oddział Białystok, zmodernizowano Stację GPZ Grajewo - Popowo. Dzięki temu Grajewo może pochwalić się jedną z największych i najnowocześniejszych inwestycji energetycznych na terenie północno-wschodniej Polski. Nowa stacja GPZ 110/15 kV GIS Grajewo 2 będzie służyła przez kolejne lata społeczności oraz podmiotom gospodarczym całego regionu, co z pewnością przyczyni się do jego dalszego rozwoju.

– Prace na budowie Farmy Wiatrowej Grajewo przebiegły zgodnie z harmonogramem – mówi Patryk Jarzębski, Construction Project Manager w OX2. – Cieszę się, że równolegle do realizacji naszego projektu, mogliśmy zrealizować również wiele ważnych inwestycji dla lokalnej społeczności. Budowa i remonty dróg oraz zaprojektowanie i sfinansowanie modernizacji nowej sali komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie to tylko niektóre z nich. Ważne jest dla nas również to, że byliśmy cały czas w kontakcie z mieszkańcami oraz władzami gminy i powiatu, uczestniczyliśmy i wspieraliśmy ich w realizacji lokalnych inicjatyw związanych z edukacją, kulturą i aktywizacją środowisk – dodaje Patryk Jarzębski.

Oficjalne otwarcie Farmy Wiatrowej Grajewo planowane jest w pierwszej połowie 2023 roku.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Ewa Wrzesińska-Głębocka
OX2 Komunikacja
Tel. +48 502 352 920
ewa.wrzesinska-glebocka@ox2.com

O OX2 AB (publ)

OX2 rozwija, buduje i sprzedaje lądowe oraz morskie farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne zarówno własne, jak i nabyte w drodze przejęcia praw do projektu na różnych etapach rozwoju. Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii. OX2 prowadzi działalność na dziesięciu rynkach w Europie: w Szwecji, Finlandii, Estonii, Polsce, Rumuni, Francji, Hiszpanii, Grecji, na Litwie oraz we Włoszech. Przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły około 5 miliardów SEK. Firma zatrudnia prawie 300 pracowników i ma siedzibę w Sztokholmie w Szwecji. Akcje OX2 są notowane na giełdzie Nasdaq Stockholm od 2022 roku. www.ox2.com