2 GW

OX2 posiada aktualnie bogate i zróźnicowane portfolio projektowe, które generuje ponad 2GW energii wiatrowej na terenie Europy Północnej.

366 MW

Moc generowana przez nasz projekt Valhalla, czyniąc go jedną z najwięszych lądowych farm wiatrowych w Europie.

#1

W 2020 r., oddamy do użytkowania farmę wiatrową Castles dla IKEA Finland. Będzie to największy tego typu projekt w krajach skandynawskich zrealizowany w formule PPA, czyli bez dotacji na energię wiatrową.

Valhalla – nasza największa inwestycja wiatrowa do tej pory

Valhalla jest największym, jak dotąd projektem OX2 i jedną z najpotężniejszych lądowych farm wiatrowych w Europie. Gdy jej budowa dobiegnie końca w 2020 roku, 85 turbin wiatrowych będzie produkować 1,1 TWh, co pozwala na zasilenie nawet do 230 000 gospodarstw domowych oraz będzie stanowić 7% ogólnej produkcji energii wiatrowej w Szwecji.

Valhalla, na którą składa się 85 turbin wiatrowych (366 MW), to największy jak dotąd projekt OX2

Castle – największy projekt elektrowni wiatrowej realizowany bez dotacji w regionie Nordics.

W 2018 roku, OX2, wraz z długoterminowym partnerem biznesowym IKEA, osiągnął kamień milowy, realizując największy w regionie Nordics projekt energetyki wiatrowej zupełnie bez dotacji. Całkowita moc inwestycji wynosi 107,4 MW.

Wykonanie fundamentów pod projekt wiatrowy Castle (107,4 MW) w Finlandii