Produktionen hittills 2017

Låg vindstyrka under maj resulterade i en lägre produktion jämfört med normalåret sett till hela föreningens vindkraftsportfölj.

Undantaget var föreningens vindkraftverk på Råshön i Jämtland. På Råshön blåste vindarna fortsatt bra sett till perioden samtidigt som vindkraftverket inte påverkades av några driftstopp.

Sett till hela perioden från januari till och med maj så är den sammanlagda produktionen fortsatt något över förväntad

och den tekniska tillgängligheten har varit hög, med andra ord har den genomsnittliga vindstyrkan varit bra och driftstoppen få.

Här kan du få mer detaljerad produktionsstatistik

Dela
× -