Produktionen hittills 2016

2016-12-21

Stark produktion i november

o2-el-ek-nov

2016 har hittills varit ett svagt vindår i större delarna av Sverige och föreningens turbiner har producerat 95 procent av förväntad produktion. En starkare vindmånad under november har dock lett till att föreningens produktion har närmat sig det förväntade utfallet för 2016.
En normal årsvariation är +/- 15 procent.
Föreningens turbiner är utspridda geografiskt, vilket ger oss en bra spridning av vår risk.

Produktionsstatistik O2 El Ekonomisk Förening


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Låg vindstyrka under maj resulterade i en lägre produktion jämfört med normalåret sett till hela föreningens vindkraftsportfölj.

0 kommentarer Läs hela artikeln

Den 23 maj hölls årets föreningsstämma i Solivind El Ekonomisk Förening på Grillska Huset i Stockholm. Ett femtiotal personer närvarade vid stämman.

0 kommentarer Läs hela artikeln

OX2 Vindel rustar för framtiden och byter namn till Utellus. I månadsskiftet juni/juli lanseras nya varumärket, ny hemsida och ny e-postadress.

0 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -