Ajos

Ajos

Ajos vindpark, det första s k re-poweringprojektet i Finland, ligger utanför Ajos hamn i Kemi. Ajos består av 13 vindkraftverk av vilka åtta ligger på konstgjorda öar och vågbrytare och fem på land. De artificiella öarna omfattar en areal på ungefär 30×50 meter. Vattendjupet kring öarna är cirka 3–8 meter.

Effekten hos de fem vindkraftverk som anlagts på land är 3,2 MW och deras rotordiameter är 113 meter. De kraftverk som anlagts på vågbrytare och konstgjorda öar har en effekt som uppgår till 3,3 MW och en rotordiameter på 130 meter. De nuvarande vindkraftverken anlades 2016 och 2017 och ersatte de tidigare WinWinDin-kraftverken.

Ajos vindpark beräknas producera 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 32 000 hushåll (5 000 kWh/år).

Projektet ägs av IKEA Finland medan OX2 ansvarar för driften.

Kommun:
Kemi
Antal vindkraftverk:
13
Max totalhöjd (m):
ca 150
Effekt per verk/hela parken (MW):
5x3,2 + 8x3,3 / 42,4
Förväntad årsproduktion (GWh):
ca 160
Ägare:
IKEA Finland
Driftstart:
2016/2017

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -