OX2 Åndberg

Åndberg

Den planerade vindkraftsanläggningen vid Åndberget ligger i ett område sydväst om Lillhärdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Närmaste samlad bebyggelse finns vid Mossebodarna ca 4 km nordväst om parken. Tätorten Sveg ligger ca 30 km nordost om vindkraftområdet. Området har en högsta punkt på ca 760 m ö h och ägs av Bergvik Skog samt ett antal privata markägare.

Anläggningen planeras bestå av 53 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 180 meter (från mark till rotorns högsta punkt). 

Den sökta verksamheten har av Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen bedömts tillåtlig och Länsstyrelsen Västernorrlands Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten.

Arbetet med skogsavverkning och vägarbeten beräknas starta under våren/sommaren 2019. Gjutning av vindkraftverkens fundament kommer att ske sommaren 2020 och montering av vindkraftverken planeras att påbörjas 2021.

Kommun:
Härjedalen
Antal vindkraftverk:
53
Max totalhöjd (m):
180

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -