OX2 Brännliden

Brännliden

Projektet Brännliden ligger ca 1,5 mil nordväst om Jörn i Skellefteå Kommun och omfattar 10 vindkraftverk med en total installerad effekt om 128 MW. Projektet har fått finansiering och byggnation kommer att inledas under hösten 2018. Arbeten i området kommer att pågå fram till vintern 2019, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.

Byggnation kommer att startats upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hösten 2018 med ett kortare vinteruppehåll för att sedan starta upp igen våren 2019. Intensiteten i arbetena kommer att öka från och med april 2019, då fundamentsarbeten och kabelförläggning påbörjas. Turbinresning av vindkraftverken påbörjas under hösten 2019 för att pågå året ut. Därefter sker driftsättning och provdrift av vindkraftsanläggningen. Arbeten med återställande och av etablering kommer att pågå en bit in i 2020. Därefter finns det möjligheter att nyttja området kring Brännliden.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Skellefteå
Antal vindkraftverk:
10
Max totalhöjd (m):
220
Förväntad årsproduktion (GWh):
158

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -