Högkjölen vindkraftsprojekt

Högkölen

Högkölens vindpark uppförs strax utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län.

Vindparken kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 65 MW och en förväntad årsproduktion om ca 244 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 48 800 svenska hushåll (5000 KWh/hushåll) och en CO2-besparing på upp till 195 200 ton varje år.

Sedan sista veckan i maj har Vestas rest vindkraftverk i Högkölen. Vestas vindkraftverk V126 142m, 3.8MW består av turbinhus, sex stycken torndelar samt blad. Resningen tar ungefär en vecka per vindkraftverk beroende på väder. Arbetet har förlöpt enligt plan då sommaren varit gynnsam med låga vindar och lite åska.

Infrastrukturen bestående av vägar och internt elnät samt fundament har fungerat som avsett.  Till dags dato 2018-07-16 har sex stycken vindkraftverk installerats och kommer inom ett par dagar att driftsättas och börja sin över 20 åriga produktion av förnybar energi.

Högkölsmyrans transformatorstation spänningsattes framgångsrikt under första veckan i juli och vindparkens interna elnät veckan efter. Tillåten effekt är 20MW fram till första oktober då full effekt möjliggöras efter en uppgradering av Larforsens transformatorstation.

Resning av Högkölens vindkraftverk kommer att vara färdig under senare delen av hösten. Under tiden kommer installation och idriftsättningarbete att fortlöpa och en bit in i vintern. Hela vindkraftparken kommer att vara helt färdig vid årsskiftet.

Karta: © Lantmäteriet Dnr: R50075973_150002

Kommun:
Ljusdal
Antal vindkraftverk:
18 Vestas V126
Max totalhöjd (m):
205
Effekt per verk/hela parken (MW):
3,8/68,4
Förväntad årsproduktion (GWh):
244
Driftstart:
December 2018

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -