OX2 Jouttikallio wind farm

Jouttikallio

Jouttikallio vindpark ligger i Lappo stad i Södra Österbotten. Vindparken ligger i Kiviluomankangas, sydost om Lappo centrum och Jouttikallio industriområde. Avståndet från Lappo centrum är 4,5 km och från Seinäjoki 19 km. Marken ägs av Lappo stad och privata markägare.

Den totala effekten av vindkraftsparken är ca 21 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 147 meter, diametern på rotorerna 126 meter, vilket ger en totalhöjd för turbinerna på 210 meter. Vindparken är ansluten till elnätet vid Lappo elstation. Elöverföringen från vindkraftverken till elstationen har genomförts med en markkabel. Anläggningen beräknas producera 63 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 12 600 hushåll (5 000 kWh/år).

Vindparken ägs av Allianz – deras första vindkraftsinvestering på den finska marknaden. OX2 ansvarade för parkens projektutveckling och byggnation samt ansvarar för driften av denna 21 MW park.

Se filmen om bygget av Jouttikallio:

Kommun/stad:
Lappo
Antal vindkraftverk:
6 st Vestas V126
Max totalhöjd (m):
210
Effekt per verk/hela parken (MW):
3,45/20,7
Beräknd årsproduktion (GWh):
63
Driftstart:
December 2016
Ägare:
Allianz

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -