Kjølberget

Kjølberget vindpark planeras ca 10 km söder om Midtskogsberget i Våler kommun, på kommungränsen till Trysil i Hedmark fylke. Projektet är ett samarbete mellan Austri Vind och OX2.

Austri Vind har ansökt om tillstånd för vindparken, som har potential att producera ca 100 GWh/år, med 10-15 vindkraftverk. Den planerade vindparken förväntas få ca 40 MW installerad effekt.

Planeringsområdet ligger i de gamla Borregaardskogarna, som ägs av Statskog. Marken används för skogsbruk och jakt på älg, rådjur och småvilt.

Platsen har goda vindresurser och väl utbyggd infrastruktur i form av vägar och kraftledningar. Vindparken kan i stor grad använda den befintliga infrastrukturen, vilket minskar omfattningen av ett vindparksbygge – och därmed även påverkan på miljö och samhälle.

Kommun:
Våler, Norge
Antal vindkraftverk:
10-15
Förväntad årsproduktion (GWh):
100

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -