Mažeikiai

Mažeikiai vindpark ligger ca 14 km nordväst om staden Mažeikiai med ca 35 000 invånare, i nordvästra Litauen. Vindparken är belägen i åkerlandskap och angränsar mot den Lettiska gränsen i norr.

Anläggningen består av 19 vindkraftverk med en totalhöjd om 178,4 m och beräknas producera 149,6 GWh (149,6 miljoner kWh) per år. Effekten på vindkraftverken är 2,4 MW och diametern på rotorbladen är 117 m.

Elöverföringen från vindkraftverken sker via ett markkabelnät till en för vindparken nybyggd transformatorstationen där elen går vidare på Litgrids elnät.

Den 31 mars 2017 övertog IKEA ägandet och OX2 förvaltningen av anläggningen.

Kommun:
Mažeikiai
Antal vindkraftverk:
19 Nordex
Totalhöjd (m):
178,4
Effekt per verk/hela parken (MW):
2,4/45,6
Beräknad årsproduktion (GWh):
149,6
Driftstart:
2016
Ägare:
IKEA

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -