Näsudden Vindpark. Foto: Gunnar Britse

Nya Näsudden Väst

Driftstart: 2011
Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till privata ägare.

Dela
× -