projekt Tillbaka till Privat: OX2 Finland

Privat: OX2 Finland: OX2 Yhteystiedot - Om OX2

OX2 on tuulivoimahankkeita kehittävä, rakentava, myyvä ja hallinnoiva yritys, jonka tytäryhtiö OX2 Vindkompaniet on aloittanut toimintansa Suomessa vuonna 2012. Ruotsissa yhtiöllä on pitkä kokemus 90-luvun alusta lähtien tuulivoimahankkeiden kehittämisestä, ja yhtiö on Ruotsissa yksi alansa suurimpia ja kokeneimpia.

Tulevaisuunden energia
Tuulivoiman merkitys energiahuollossa kasvaa lähivuosina entisestään. Kasvuodotukset perustuvat siihen, että tuulivoimatekniikalla pystytään entistä tehokkaammin tuottamaan ympäristöystävällistä sähköä. Tämä noudattaa hyvin niitä kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita, joiden mukaan pyritään vähentämään ympäristöä kuormittavan ja uusiutumattoman sähkön tuotantoa. Koska tuulivoima on muihin uusiutuviin energiamuotoihin verrattuna kustannustehokas, sen merkitys tavoitteiden saavuttamisessa on hyvin suuri.

Hankekehitys
OX2:lla on todella vahva vuosikymmenien aikana kertynyt ammatillinen osaaminen tuulivoimahankkeiden toteutuksesta.  Hankkeen onnistunut toteuttaminen edellyttää huolellista tuulivoimaloiden sijoituspaikan valintaa (tuuliolosuhteet, tiestö, sähköverkkoon liityntä) sekä aktiivista yhteistyötä viranomaisten, maan omistajien sekä muiden paikallisten asukkaiden kanssa.  Tuulivoimarakentamisessa keskeistä on sekä ihmisten että ympäristönäkökohtien huomiointi. OX2 keskittyy tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen myyden valmiin tuulipuistokokonaisuuden tai yksittäisen voimalan yhdelle tai useammalle sijoittajataholle. OX2:een jaettu omistajuus on yksi keskeinen periaate, ja yhtiö pyrkii tarjoamaan myös yksityisille henkilöille mahdollisuuden päästä mukaan tuulivoiman omistajarakenteeseen. OX2 ylläpitää Ruotsin suurinta tuuliosuuskuntaa, jossa on jäseniä yli 4 500.

Tuulivoimarakentamisella on suuri alueellinen vaikutus ja se luo paikkakunnalle työpaikkoja. OX2 maksaa myös niin kutsuttua kylärahaa, jolloin osa tuulivoimaloiden tuotosta käytetään paikallisiin hankkeisiin ao. seudun kehittämiseksi.

Muutamia esimerkkejä asiakkaista, jotka ovat investoineet OX2:n rakentamaan tuulivoimaan: IKEA, PWP (Partner Wind Power), Skanska ID, kunnat Rättvik, Mora, Upplands Väsby, Dorotea ja Mörbylånga, Jämtkraft, Telge Energi, Stena Renewable, NCC, Hyresbostäder i Växjö, Botkyrkabyggen, Partillebo, SGS Studentbostäder, Armada fastigheter, asumisoikeusyhdistykset sekä tuhannet yksityishenkilöt, jotka ovat ostaneet tuulivoimaosuuksia OX2:n tuulivoimaosuuskunnasta O2 El Ekonomisk Förening.

About OX2

Välkommen!

OX2 är ledande inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Företaget utvecklar, bygger, finansierar, förvaltar och äger vindkraftsanläggningar. Dessutom pågår affärsutveckling inom fler förnybara energislag. Företaget står bakom ca 500 vindkraftverk i Sverige (ca 950 MW), vilket är en betydande andel av den vindkraft som uppförts i Norden fram till idag. År 2012 startades filialen OX2 Finland för den finska marknaden.

Hur fungerar vindkraft?

Ekonomi och lönsamhet

Bo nära vindkraftverk

Dela
× -