Raskiftet

OX2 har byggt Raskiftets vindpark på västsidan av Osensjøen i kommunerna Trysil och Åmot i Hedmark fylke, Norge. Beställare var ett joint venture-bolag mellan tyska energibolaget Stadtwerke München och norska Eidsiva Energi och Gudbrandsdal Energi. Projektet som var OX2:s första byggprojekt i Norge utfördes som en totalentreprenad.

Vindkraftsanläggningen består av 31 vindkraftverk med en total installerad effekt om 112 MW och en förväntad årsproduktion om ca 370 GWh.

Byggarbetet startade hösten 2016 med avverkning och vägbyggnation. 2017 byggdes vägar, fundament och internt elnät. Vintern 2018 byggdes transformatorstation samt den nya 17 km långa luftledningen ner till anslutningspunkten vid Osmoen. Montering och driftsättning av de 31 vindkraftverken utfördes  sommaren/hösten 2018. Anläggningen överlämnades till beställaren i december 2018.

Se filmen om Raskiftet:

Antal vindkraftverk:
31 st
Totalhöjd (m):
180
Effekt per verk/hela parken (MW):
3,6/112
Förväntad årsproduktion (GWh):
370
Ägare:
Austri Vind

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -