attachment-header

2017-11-28 Installation av väggar runt transformatorn pågår vid transformatorstationen. [Installation of walls around the transformer is ongoing at substation.]


Ladda ner
Dela
× -