attachment-header

2018-02-18: OHL pol 112, nära Osmoens transformatorstation, är nästan klar. [OHL pole 112, close to Osmoen substation, is almost ready.]


2018-02-18: OHL pol 112, nära Osmoens transformatorstation, är nästan klar. [OHL pole 112, close to Osmoen substation, is almost ready.]

Ladda ner
Dela
× -