attachment-header

2018-02-27 Transformator installerad på Raskiftets transformatorstation, väntar på installation av tillbehör. [Transformer installed in Raskiftet substation, awaiting accessories installation.]


2018-02-27 Transformator installerad på Raskiftets transformatorstation, väntar på installation av tillbehör. [Transformer installed in Raskiftet substation, awaiting accessories installation.]

Ladda ner
Dela
× -