projekt

Skaftung

Välkommen! Tervetuloa!

OX2 är ledande inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Företaget utvecklar, bygger, finansierar, förvaltar och äger vindkraftsanläggningar. Dessutom pågår affärsutveckling inom fler förnybara energislag. Företaget står bakom ca 500 vindkraftverk i Sverige (ca 950 MW), vilket är en betydande andel av den vindkraft som uppförts i Norden fram till idag. År 2012 startades filialen OX2 Finland för den finska marknaden.

Till höger hittar du en länk med mera information till markägarna.

Vill du veta mera om vindkraft? Läs gärna våra svenska sidor:

Hur fungerar vindkraft?

Ekonomi och lönsamhet

Bo nära vindkraftverk

>>

OX2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. OX2 on toteuttanut Ruotsissa 500 tuulivoimalaa (n. 950 MW) ja on täten pohjoismaiden johtava yritys tuulivoimahankkeiden kehittäjänä ja rakentajana. Työntekijöitä OX2:lla on yhteensä 55. Vuoden 2012 aikana OX2 laajensi toimintansa Suomeen ja sitä varten perustettiin tytäryhtiö OX2 Finland.

Oikealta löydät kaksi eri tiedostoa, joista toinen kertoo OX2:sta ja toisessa on tietoa maanomistajille.

Skaftungs vindkraftprojekt:
Under utveckling
Skaftungin tuulipuistohanke:
Kehittäminen
Dela
× -