Yxpila

Yxpila (Ykspihlaja) vindpark med fyra vindkraftverk ligger i omedelbar närhet till Karleby hamn. Projektet har anlagts på mark som ägs av Karleby stad och Boliden. Elanslutningen till elstationen som ägs av Kokkolan Energiaverkot har genomförts med jordkablar. Vindförhållandena i området hör till de gynnsammaste i Finland och vindparkens årsproduktion uppskattas uppgå till 55 GWh. När vindparken hade färdigställts överläts den 2018 till Aquila Capital. OX2 lät uppföra vindparken och har också ansvarat för tillstånden. Nu sköter OX2 vindparkens dagliga övervakning och drift.

Antal vindkraftverk:
4 Nordex N131/3600
Max totalhöjd (m):
200
Beräknad årsproduktion:
55 GWh
Driftstart:
Slutet av 2017

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -