Rädda den andelsägda vindkraften! www.vindandelar.nu

2009-05-27

Vindkraftkooperativen i upprop till regeringen: Cirka 10 procent av all vindkraft i Sverige ägs av medlemmar i ekonomiska föreningar för vindkraft och fram till helt nyligen har andelsägande varit en starkt växande folkrörelse. Att vara andelsägare innebär att man investerar i andelar i ett vindkraftverk och får sin el till ett pris som motsvaras av kostnaderna för att driva och underhålla vindkraftverket. Fördelarna med andelsägande är många, såväl ur konsument- och miljöperspektiv som ur ett energipolitiskt perspektiv.

Men sedan förra sommaren finns ett uttalande från Skatteverket med innebörden att de ekonomiska föreningarna ska beskattas på mellanskillnaden mellan andelspriset och Nordpoolpriset på el. Ett pris som sätts på marginalen efter det högre importpriset på kol. Detta har skapat stor oro och ilska bland de cirka 20 000 medlemmarna i de olika ekonomiska föreningarna i landet och försäljningen av andelar har tvärbromsat.

Tankefelet i Skatteverkets uttalande är att det för andelsägare påstås röra sig om ett ”rabatterat” pris som understiger marknadspris. Men andelsägarna betalar ett marknadsmässigt pris för drift, underhåll och administration. Att detta pris är lägre än elpriset på elbörsen Nord Pool beror på att andelsägaren själv har gjort investeringen och tillhörande kapitalkostnad.

Nu går därför medlemmarna i Sveriges alla vindkraftkooperativ ihop i ett upprop riktat mot näringsminister Maud Olofsson där det bland annat står att:
Konsekvensen av uttagsskatten blir att regeringen

signalerar att den enskilde inte ska engagera sig i så viktiga frågor som energi och klimat, frågan avgörs långt över våra huvuden. Om den ekonomiska nyttan av vindkraft endast tillfaller de stora elbolagen riskerar även utbyggnaden av vindkraften att avstanna.

Även Svensk Vindkraftförening, Svensk Vindenergi, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen samt ett antal större energibolag har uttalat sitt stöd till vindkraftkooperativen och bedömt att dess betydelse är stor för acceptansen av en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige de kommande åren. På Centerns partistämma 7 – 10 maj beslöts även att ”Centerpartiet vill se över regelverket så att vindkraftkooperativ inte missgynnas”.

www.vindandelar.nu

Bakom uppropet står:
Dala Vindkraft Ekonomisk Förening
Vindkraft Gässlingen Ekonomisk Förening
Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening
Kvarkenvinden 1 Ekonomisk Förening
Kyrkvinden Ekonomisk Förening
Ljusterö Vind Ekonomisk Förening
O2 El Ekonomisk Förening
Slätten Vind Ekonomisk Förening
Storuman Vind Ekonomisk Förening
Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening, SVEF
Vallerstad Vind Ekonomisk Förening

För ytterligare information, kontakta Linda Magnusson O2 El Ekonomisk Förening 070-3953414 eller Kjell Jansson Dala Vindkraft Ekonomisk Förening 070-6608370

Dela
× -