Rädda lokalt ägd vindkraft

2010-07-30

Av de 22 borgerliga riksdagskandidaterna i Skåne som har svarat på vindkraftbolaget O2:s valenkät tycker 18 att det är viktigt att den andelsägda vindkraften ges goda förutsättningar att fortsätta växa.

Nu måste politikerna i länet gå från ord till handling för att rädda och utveckla det lokala ägarskapet, skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson, Svensk Vindenergis Annika Helker Lundström och O2 Vindels Linda Magnusson.

Läs artikeln.

Dela
× -